Five Boys - Sinh Tố Bùi Viện

Vậy là phố Tây Bùi Viện đã chính thức trở thành phố đi bộ Bùi Viện. Bùi Viện chính thức là tên của con đường này từ ngày 6/10/1955. Thời Bảo Đại, nó có tên là Bảo Hộ Thoại. Trước đó nữa, nó là con đường mòn của một ngôi làng mang tên Tân Hoà. Theo như kể lại, xóm nhỏ tụ lại con phố này là người từ miệt Bình Chánh, Bình Điền. Cũng có một số nhà từ miền Tây di cư lên làm thợ, bán buôn…

 

key:comment